WSPÓLNOTY

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY


W Wesołej już od kilku lat działa Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, którego Prezesem obecnie jest Barbara Mac.
 CHÓR PARAFIALNY
Chór Parafialny powstał w Wesołej w 2002 roku z okazji Peregrynacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Chór czynnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach i uroczystościach parafialnych - pod przewodnictwem organisty p. Kazimierza Kudły. Liczył ok. 25 osób. Działalność chóru została zawieszona w 2009 roku.


KÓŁKO MISYJNE
 
Kółko Misyjne Dzieci powstało, by wspierać swoją modlitwą naszych rodaków, kapłanów i siostrę zakonną, pracujących w dalekich krajach na Misjach.
-   w Kamerunie s. Darisza Dąbrowska.
-   w Rep. Dominikany ks. Wiesław Hus.
-  w Australii ks. Dominik Karnas                   OAZA


W parafii Wesoła Ruch Oazowy Światło - Życie powstał w 1983 roku  z inicjatywy naszego rodaka ks. Mariana Czenczka. W sierpniu 2010 roku minęło 27 lat od powstania.
Obecnie z ruchu tego wyrosła schola, która swoim śpiewem  ubogaca nasze uczestnictwo we Mszy Św. Przewodniczą jej: Julia Kudła i Patrycja Winiarska


RUCH DOMOWY KOŚCIÓŁRuch Domowego Kościoła powstał w Wesołej przed 13 laty. Obecnie w parafii istnieje 1 Kręgi Rodzin, który co miesiąc gromadzi się na spotkaniach by rozważać słowa Pisma Świętego i uczyć się stosować je w życiu codziennym.
RÓŻE RÓŻAŃCOWE
Wesoła ma 38 Róż Różańcowych. To cała rzesza ludzi, którzy codziennie odmawiają dziesiątek Różańca świętego. Do Róż Różańcowych należą dzieci, młodzież i starsi - wszyscy z radością codziennie w ręku trzymają Różaniec.