W oczekiwaniu... Adwent.

W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św. i wędrować z tym światłem do domów.

Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Stały się one jednym z bardziej ulubionych nabożeństw Polaków. Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając je mówili: "Gotów jestem na sąd Boży". W ten sposób wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie na przyjście Pana.

Msze roratnie w Wesołej o godzinie 6.30

ODPUST - ŚW. KTARZYNY

24 października w Kościele Parafialnym w Wesołej uroczyscie obchodzono Odpust Parafialny.  Sumę Odpustową koncelebrowali wspólnie z K. Proboszczem, Ks. Kanonikiem oraz Ks. Misjonarzem - księża rodacy, którzy licznie przybyli na parafialną Uroczystość. Koncelebrze przewodniczył Ks. Andrzej Skiba.
Odpustem parafialnym  zostały również zwieńczone, trwajace przez tydzień w parafi - misje święte.
FOTOGALERIA

                  
Słowa podziękowania za głoszone słowo podczas misji skierowali na koniec mszy świętej - ks. Proboszcz oraz Sołtys wsi Wesoła:

„Czcigodni Księża Misjonarze! 


W imieniu całej wspólnoty parafialnej z Wesołej, pragniemy na Wasze kapłańskie ręce złożyć nasze serdeczne podziękowania i wyrazy gorącej wdzięczności za wielki dar tych Misji Świętych. 

Nasze dziękczynienie kierujemy przede wszystkim ku Panu Bogu i Matce Najświętszej. Wam, Księża Misjonarze dziękujemy za możliwość uczestniczenia w przepięknych misyjnych nabożeństwach, które na nowo otworzyły nasze serca na Bożą miłość i na drugiego człowieka:
za wygłoszone słowo, które zostało wzmocnione przez odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, a także przez uroczyste apostolskie błogosławieństwo z odpustem zupełnym, za umocnienie naszych rodzin,
za wskazanie naszej młodzieży i dzieciom drogi do pogłębienia wiary, za siłę płynącą z łask Ducha Świętego dla starszych, chorych i cierpiących,
za wspólne modlitwy w intencji naszych drogich zmarłych. Możemy dziś z radością powtórzyć za hasłem przeżytych przez parafian misji: że „Jesteśmy napełnieni Duchem Świetym” 

Zapewniamy Was, że dołożymy wszelkich starań, by Wasze nauki wydały dobry plon. Zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci, którą będziemy Was otaczać. Niech Jezus Chrystus obdarza Was czcigodni kapłani - wszelkimi łaskami, a Maryja Panna otacza płaszczem swojej matczynej opieki. 

Szczęść Boże!”

Fotogaleria z Misji Świętych.

W dniach 18- 23 października w Parafii Wesoła odbyły się Misje Święte głoszone przez Księży Misjonarzy- KS. MARIANA BOHO i KS. JANA WĄCHAŁĘ.

Misje odbywały się pod hasłem " Jestesmy napełniemni Duchem Świętym"

Fotogaleria:
               

Odpust w Magierowie

Znalezione obrazy dla zapytania matki bożej czÄ™stochowskiejJak co roku dn. 26 sierpnia przeżywamy w naszej parafii w Magierowskiej świątyni odpust ku czci patronki Matki Boskiej Częstochowskiej. Zapraszamy na Uroczystą Mszę Świętą  Odpustową o godz.9.00

Warto jednak na początku postawić sobie pytanie: Czym tak naprawdę jest odpust? Czy odpust parafialny to tylko ta oprawa zewnętrzna, piękne kwiaty, porządek, stragany? Otóż trzeba nam przypomnieć sobie, czym jest odpust, jakie jest jego znaczenie?

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już, co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych”.

Kto może zyskać odpust i jakie są warunki?
każdy wierny może uzyskać odpust
dany odpust może być ofiarowany dla siebie samego lub na sposób wstawiennictwa za zmarłych.

Przy uzyskaniu odpustów zupełnych muszą być spełnione następujące warunki:
spowiedź sakramentalna
Komunia eucharystyczna
modlitwa według intencji Ojca świętego
wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego

Zastanówmy się nad tym jak my przeżywamy odpust w parafii. A może jest to odpust – bez odpustu!? Jest to wspaniały dar od Boga – możliwość zyskiwania odpustów – dla siebie, bądź dla zmarłych, którzy w czyśćcu dopełniają zadośćuczynienia za popełnione przez siebie grzechy, by dojść do doskonałej miłości.

Pielgrzymka na odpust w Starej Wsi

Z udziałem kilku tysięcy wiernych w starowiejskiej bazylice odbyły się  w dniu 15 sierpnia, uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystej sumie odpustowej o godzinie 11.00 przewodniczył J. Eksc. Ks. Bp Stanisław Jamrozek.
Pomimo złej pogody, jak co roku z ks. Proboszczem na czele na swoje pielgrzymowanie wyruszyła grupa 55 osób. 


Odpust w znanym sanktuarium maryjnym w Starej Wsi od wieków przyciąga pielgrzymów. Nie tylko pieszo ale również samochodami i autokarami przybyło nań wielu mieszkańców Magierowa i Wesołej. Już 14 sierpnia, w przeddzień odpustu można było zobaczyć wiele znajomych twarzy z naszej parafii. Więź z Matką Bożą jest od lat bardzo silna. Wielu idzie do Najświętszej Panienki wypraszać łaski i dziękować za otrzymane dobro.

DNI KRZYŻOWE

Tradycja dni krzyżowych ma już ponad 1500 lat. Narodziła się we Francji. Kiedy około 450 roku kraj ten nawiedziły gwałtowne klęski żywiołowe, święty Mamert( V w.), biskup Vienne nad Rodanem, nakazał odprawianie procesji błagalnych na trzy dni przed Wniebowstąpieniem. W następnych latach urodzaje były bardzo pomyślne. Ten zwyczaj po synodzie w Orleanie w 515 roku rozszerzony został na całą Galię, a w 816 roku wprowadził je do liturgii rzymskiej papież Leon III.

Znalezione obrazy dla zapytania dni krzyżowe 2018Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Poleca się też organizować procesje błagalne. W poniedziałek poleca się odprawić Mszę św. „w okresie zasiewów”, we wtorek - „o uświęcenie pracy ludzkiej” i we środę - „za głodujących”.