Odpust w Magierowie

Znalezione obrazy dla zapytania matki bożej czÄ™stochowskiejJak co roku dn. 26 sierpnia przeżywamy w naszej parafii w Magierowskiej świątyni odpust ku czci patronki Matki Boskiej Częstochowskiej. Zapraszamy na Uroczystą Mszę Świętą  Odpustową o godz.9.00

Warto jednak na początku postawić sobie pytanie: Czym tak naprawdę jest odpust? Czy odpust parafialny to tylko ta oprawa zewnętrzna, piękne kwiaty, porządek, stragany? Otóż trzeba nam przypomnieć sobie, czym jest odpust, jakie jest jego znaczenie?

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już, co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych”.

Kto może zyskać odpust i jakie są warunki?
każdy wierny może uzyskać odpust
dany odpust może być ofiarowany dla siebie samego lub na sposób wstawiennictwa za zmarłych.

Przy uzyskaniu odpustów zupełnych muszą być spełnione następujące warunki:
spowiedź sakramentalna
Komunia eucharystyczna
modlitwa według intencji Ojca świętego
wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego

Zastanówmy się nad tym jak my przeżywamy odpust w parafii. A może jest to odpust – bez odpustu!? Jest to wspaniały dar od Boga – możliwość zyskiwania odpustów – dla siebie, bądź dla zmarłych, którzy w czyśćcu dopełniają zadośćuczynienia za popełnione przez siebie grzechy, by dojść do doskonałej miłości.

Pielgrzymka na odpust w Starej Wsi

Z udziałem kilku tysięcy wiernych w starowiejskiej bazylice odbyły się  w dniu 15 sierpnia, uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystej sumie odpustowej o godzinie 11.00 przewodniczył J. Eksc. Ks. Bp Stanisław Jamrozek.
Pomimo złej pogody, jak co roku z ks. Proboszczem na czele na swoje pielgrzymowanie wyruszyła grupa 55 osób. 


Odpust w znanym sanktuarium maryjnym w Starej Wsi od wieków przyciąga pielgrzymów. Nie tylko pieszo ale również samochodami i autokarami przybyło nań wielu mieszkańców Magierowa i Wesołej. Już 14 sierpnia, w przeddzień odpustu można było zobaczyć wiele znajomych twarzy z naszej parafii. Więź z Matką Bożą jest od lat bardzo silna. Wielu idzie do Najświętszej Panienki wypraszać łaski i dziękować za otrzymane dobro.

DNI KRZYŻOWE

Tradycja dni krzyżowych ma już ponad 1500 lat. Narodziła się we Francji. Kiedy około 450 roku kraj ten nawiedziły gwałtowne klęski żywiołowe, święty Mamert( V w.), biskup Vienne nad Rodanem, nakazał odprawianie procesji błagalnych na trzy dni przed Wniebowstąpieniem. W następnych latach urodzaje były bardzo pomyślne. Ten zwyczaj po synodzie w Orleanie w 515 roku rozszerzony został na całą Galię, a w 816 roku wprowadził je do liturgii rzymskiej papież Leon III.

Znalezione obrazy dla zapytania dni krzyżowe 2018Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Poleca się też organizować procesje błagalne. W poniedziałek poleca się odprawić Mszę św. „w okresie zasiewów”, we wtorek - „o uświęcenie pracy ludzkiej” i we środę - „za głodujących”.

Nabożeństwa majowe

We wtorek rozpoczynamy miesiąc maj, a z nim nabożeństwa majowe. Zapraszamy Parafian do udziału w nabożeństwach majowych, które będą odprawiane o godz 17.30


Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych "majówkami". Jeszcze dziś przejeżdżając w majowy wieczór przez polskie wsie można usłyszeć pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa dopiero od połowy XIX wieku.
Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane na Wschodzie już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król hiszpański Alfons X (+ 1284). Władca ów zapraszał do udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej. Dominikanin bł. Henryk Suzo (+ 1366), uczeń Jana Eckharta i przyjaciel Jana Taulera, znanych mistyków średniowiecza, wyznaje, że jako pacholę zbierał w maju kwiaty i niósł je do stóp Matki Bożej. Lubił z kwiatów pleść wieńce i kłaść je na głowę figur Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła go za to wizją chwały, jaką odbiera od Aniołów. W roku 1549 ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem: Maj duchowy, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. W żywocie św. Filipa Nereusza (+ 1595) czytamy, że gromadził on dziatwę przy figurach i obrazach Matki Bożej, śpiewał z nimi pieśni, zbierał kwiaty i zachęcał do składania ku Jej czci oprócz kwiatów - także duchowych ofiar i wyrzeczeń. Nowicjusze dominikańscy we Fiesole (w latach 1677-1709) w maju gromadzili się przed wizerunkiem Najświętszej Maryi i czcili ją muzyką, śpiewem i składaniem duchowych wyrzeczeń. Jednakże za autora właściwych nabożeństw majowych historycznie uważa się jezuitę, o. Ansolani (1713). On to w kaplicy królewskiej w Neapolu codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci Bożej Matki, który kończył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Życzenia Wielkanocne

Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, ci już martwe; niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności.

 Radosnych Świąt w gronie rodzinnym!
ALLELUJA!

Nabożeństwo Wielkiego Piątku


Wielki Piątek w Kościele katolickim jest dniem upamiętniającym mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana msza święta, tylko na zakończenie liturgii Męki Pańskiej udzielana jest Komunia święta. W piątek po południu we wszystkich świątyniach katolickich odprawiana jest wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Centralnym jej wydarzeniem jest adoracja Krzyża. Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.
W Wesołej jak co roku, Koronką do Bożego Miłosierdzia parafia rozpoczęła obchody upamiętniające mękę i śmierć Jezusa. Następnie o godzinie 15.00 rozpoczęło się rozważanie Drogi Krzyżowej, odprawianej przez strażaków miejscowej OSP. Później przeżywaliśmy Liturgię Męki Pańskiej oraz odśpiewane zostały wszystkie 3 części Gorzkich Żali. Adoracje przy Grobie - rodzin i młodzieży, zakończyły ten niezwykły, pełen duchowych przeżyć dzień.