Kwesta na renowację nagrobka- 1 listopada .

 


NAJSTARSZE PAMIĄTKI NASZEJ MIEJSCOWOŚCI

         Na cmentarzu weselskim znajduje się nagrobek właściciela Wesołej, dziedzica Piotra Gwozdeckiego (1779-1844). Odkupił posiadłości dworskie             i osiadł w Wesołej w 1815 roku. Zarządzał nimi aż do śmierci, nie pozostawiając dziedzica.

Miejsce jego pochówku to podziemna piwnica wykonana z piaskowca, obok niego złożone są szczątki byłych proboszczów Wesołej –

 ks. St. Szymczakowskiego (zm.1865),  ks. Stankiewicza (1922),

ks.St. Jaworskiego (1951) i ks. St. Szpunara (1958). (Wesoła. Dzieje wsi i parafii. Ks K.Bator,2009)

Nad wspomnianym grobowcem stoi pomnik z piaskowca, wykonany w stylu neoklasycystycznym. Obecnie wymaga on kapitalnej resteuracji.

Decyzją Rady Parafialnej podjęto pierwsze kroki do pozyskania środków na odbudowę tego pomnika. Będzie to zbiórka pieniężna zorganizowana w dniu 1 listopada na cmentarzach weselskich, Wolontariusze od godziny 8 do 16 będą kwestować u wejścia na obiekty, a wszystkie zebrane środki posłużą do rozpoczęcia renowacji i upamiętnienia osób tworzących historię naszej lokalnej społeczności.

Jubileusz 50. lecia kapłaństwa obchodzi ks. prałat dr Andrzej Skiba.


 W tym roku swój okrągły Jubileusz 50. lecia kapłaństwa obchodzi ks. prałat dr Andrzej Skiba.  W niedzielę12 czerwca br. ks. prałat Andrzej Skiba sprawował jubileuszową Eucharystię w swojej rodzinnej miejscowości – Wesołej 

Mszę Świętą wzbogaciła oprawa muzyczna Męskiego Chóru Liturgicznego z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku oraz Sanockiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Avanti”. Poniżej fotorelacja autorstwa pana Zbigniewa Krystyńskiego.

***

ks. prałat dr Andrzej Skiba został wyświęcony na kapłana 17 czerwca 1972 r. w katedrze przemyskiej. Po święceniach pracował na następujących placówkach: Krościenko Wyżne (1972 – 1974); Krosno – Fara (1974 – 1982). W latach 1982 – 1985 odbył studia z zakresu teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii. Następnie pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w charakterze ojca duchownego (1985 – 1996) oraz wykładowcy teologii duchowości i teologii moralnej (1995 – 2000). W 1996 r. został mianowany proboszczem parafii Kańczuga i dziekanem dekanatu Kańczuga, które to funkcje pełnił do 1998 r. Od 29.11.1998 r. proboszcz tutejszej parafii; od roku 2000 dziekan dekanatu Sanok I; wykładowca religii euroregionu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, sędzia Sądu Metropolitalnego w Przemyślu; archiprezbiter, egzorcysta. 20.02.2018 r. uchwałą Rady Miasta Sanoka zaszczycony tytułem „Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka”. Od 18.08.2018 r. emerytowany proboszcz sanockiej Fary. Pełni nadal posługę egzorcysty i pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Więcej zdjęć na:

https://fara.sanok.pl/2022/06/jubileusz-ks-pralata-andrzeja-skiby-w-wesolej/

Adwentowe oczekiwanie.


Adwent to w Kościołach chrześcijańskich, w tym w Kościele katolickim, okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Trwa on od 23 do 28 dni, obejmuje cztery kolejne niedziele, a pierwsza z nich rozpoczyna rok liturgiczny Kościoła rzymskokatolickiego. Adwent w 2021 roku rozpoczyna się 28 listopada.● Adwent w Kościołach chrześcijańskich oznacza czas poprzedzający ponowne przyjście Jezusa.
● Okres adwentu rozpoczyna się od pierwszych Nieszporów w pierwszą niedzielę adwentu, obejmuje cztery niedziele i kończy się pierwszymi Nieszporami w wigilijny wieczór 24 grudnia. 
● Do symboli adwentu zalicza się kalendarz adwentowy, lampion adwentowy, świecę roratnią, wędrującą figurę Matki Bożej. 
● Roraty to poranne msze święte odprawiane ku czci Najświętszej Maryi Panny w okresie adwentu.
● Pierwsza niedziela adwentu w 2021 roku przypada na dzień 28 listopada.

Msze święte adwentowe w parafii Wesoła o godzinie 7.00 w dni powszednie oraz o 7.30 w niedziele.

Odpusty za zmarłych - w tym roku przez cały listopad
W tym roku Penitencjaria Apostolska potwierdza i przedłuża na cały miesiąc listopad wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2021 roku Dekretem Prot. nr 791/20/I, na mocy którego, ze względu na pandemię „Covid-19”, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały miesiąc listopad 2021 roku – czytamy w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej 

Ostatni dzień zapisów na SMAP 2021 w Krośnie

 


Z uwagi na liczne zapytania i prośby, Duszpasterstwo Młodzieży otworzyło drugą turę zapisów na SMAP 2021 w Krośnie, która trwa w nieprzekraczalnym terminie do 7 września br.

Zapisy u księdza w swojej parafii.

Warsztaty diakoni muzycznej na SMAP 2021

 


Kochani Młodzi!

Zapraszamy na jednodniowe warsztaty Diakonii Muzycznej,które są obowiązkowe dla osób pragnących śpiewać w Diakonii podczas  SMAP 2021 w Krośnie.

Skrócone warsztaty odbędą się w sobotę11 września 2021 r. w Przemyślu.

Zapisy na warsztaty trwają do 9 września br. na maila: zapisydm@gmail.com
z podaniem następujących danych: nazwisko, imię, wiek, parafia, telefon, e-mail.
Szczegóły dotyczące planu i opłaty będą przesyłane zapisanym drogą elektroniczną.

 mlodziez.przemyska.pl