Przystanek AUSTRALIA - Ks. Dominik Karnas

Działalność zagraniczna i misyjna


Michalici pracują także poza granicami Polski. Na kontynencie europejskim można ich spotkać w Niemczech, we Włoszech (w najstarszym sanktuarium Św. Michała Archanioła na Monte S. Angelo w Gargano), w Austrii, we Francji, w Szwajcarii, na Białorusi i Ukrainie. Ponadto Zgromadzenie Św. Michała Archanioła ma placówki w Kanadzie, Paragwaju, Argentynie i na Dominikanie oraz na Antylach Holenderskich. Na antypodach Michalici pracują w Australii i Papui-Nowej Gwinei.

Praca w krajach rozwiniętych to przede wszystkim prowadzenie parafii, duszpasterstwo i katecheza oraz prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych.

W krajach misyjnych Michalici prowadzą typową pracę misyjno-ewangelizacyjną w ramach kultur, w które weszli. Budują również szkoły i placówki wychowawcze, prowadzą domy dziecka i inne dzieła miłosierdzia.
     Właśnie w dalekiej Australii pracuje, przygotowując się do misji na Filipinach nasz rodak ks. Dominik Karnas.
     Pamiętając o nim w swych modlitwach życzymy mu "szczęść Boże" na tej trudnej misyjnej drodze.


Zdjęcia wykonano w Magierowie 2008r


Zobacz kraj