Jubileusz 50. lecia kapłaństwa obchodzi ks. prałat dr Andrzej Skiba.


 W tym roku swój okrągły Jubileusz 50. lecia kapłaństwa obchodzi ks. prałat dr Andrzej Skiba.  W niedzielę12 czerwca br. ks. prałat Andrzej Skiba sprawował jubileuszową Eucharystię w swojej rodzinnej miejscowości – Wesołej 

Mszę Świętą wzbogaciła oprawa muzyczna Męskiego Chóru Liturgicznego z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku oraz Sanockiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Avanti”. Poniżej fotorelacja autorstwa pana Zbigniewa Krystyńskiego.

***

ks. prałat dr Andrzej Skiba został wyświęcony na kapłana 17 czerwca 1972 r. w katedrze przemyskiej. Po święceniach pracował na następujących placówkach: Krościenko Wyżne (1972 – 1974); Krosno – Fara (1974 – 1982). W latach 1982 – 1985 odbył studia z zakresu teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii. Następnie pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w charakterze ojca duchownego (1985 – 1996) oraz wykładowcy teologii duchowości i teologii moralnej (1995 – 2000). W 1996 r. został mianowany proboszczem parafii Kańczuga i dziekanem dekanatu Kańczuga, które to funkcje pełnił do 1998 r. Od 29.11.1998 r. proboszcz tutejszej parafii; od roku 2000 dziekan dekanatu Sanok I; wykładowca religii euroregionu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, sędzia Sądu Metropolitalnego w Przemyślu; archiprezbiter, egzorcysta. 20.02.2018 r. uchwałą Rady Miasta Sanoka zaszczycony tytułem „Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka”. Od 18.08.2018 r. emerytowany proboszcz sanockiej Fary. Pełni nadal posługę egzorcysty i pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Więcej zdjęć na:

https://fara.sanok.pl/2022/06/jubileusz-ks-pralata-andrzeja-skiby-w-wesolej/