Odpusty za zmarłych - w tym roku przez cały listopad
W tym roku Penitencjaria Apostolska potwierdza i przedłuża na cały miesiąc listopad wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2021 roku Dekretem Prot. nr 791/20/I, na mocy którego, ze względu na pandemię „Covid-19”, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały miesiąc listopad 2021 roku – czytamy w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej